ارسال با پست جمهوری اسلامی

۲ الی ۴ روزکاری

 

ارسال رایگان سفارشات برای خریدهای بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان

ارسال سفارشات با هزینه ۴۰ هزار تومان برای خریدهای کمتر از ۸۰۰ هزار تومان

ارسال فوری سفارشات با اسنپ باکس

 

ارسال سفارشات فقط برای شهر تهران در ۲ بازه زمانی

۱۰ الی ۱۳

۱۵ الی ۱۷

 

ارسال سفارشات تا فاصله ۶ کیلومتر هوایی از انبار فروشگاه داخل محدوده فروشگاه می باشد ، که هزینه ارسال برای خریدهای بالاتر از یک میلیون تومان رایگان و خریدهای کمتر از یک میلیون تومان کرایه بصورت آنلاین مشخص می شود.

 

ارسال سفارشات با فاصله بیشتر از ۶ کیلومتر هوایی از انبار فروشگاه خارج از محدوده فروشگاه می باشد و با اسنپ باکس ارسال می شود ، که هزینه ارسال برای خریدهای بالاتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رایگان و خریدهای کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کرایه در زمان ارسال مشخص می شود.